Ordinacija
Home
Navigacija
E-mail
RANA DIJAGNOSTIKA - USPESNA TERAPIJA
KONTRACEPCIJA
POLNE BOLESTI 
LASERSKA HIRURGIJA U GINEKOLOGIJI
LABORATORIJSKE ANALIZE
ULTRAZVUK
SAVETI LEKARA
 

:: ETERNA :: Bulevar Kralja Aleksandra 250/V/sprat II   

 

Podaci dostupni na prezentaciji ne mogu, niti teže za tim da budu zamena za lekarski pregled.  Brigu za vlastito zdravlje uvek poverite vašem lekaru.Ova internet prezentacija ce pokusati da citaoce podseti o nekim zlatnim pravilima prevencije polnog zdravlja jer i dalje vazi osnovno pravilo da je bolje spreciti nego leciti.

Pretraga:

"E T E R N A " je pocela  sa radom 03.04.1995. godine. Od pocetka je stavljen akcenat na preventivu i rano otkrivanje oboljenja od posebnog medicinskog znacaja, kao sto su maligne i hronicne nezarazne bolesti


Ginekološka ordinacija: tel (+381 11)  2424 461,  064/ 140 39 25
 


Mozaik


 
opsti
 

Kada se posmatra pod spekulumom, mozaik ima izgled nekarakteristične eritroplakične površine ili se golim okom uopšte ne vidi. Posmatran kolposkopski, mozaik se najčešće nalazi na ivici zone transformacije, ima belo-žućkastu boju i vidi se u najraznovrsnijim oblicima.


 
anamneza

Mozaik


Izgleda kao manje ili više orožala polja, koja međusobno čine mrežast, mozaičan sistem. Najčešće se nalazi nešto ispod nivoa okolnog epitela. 


Mozaik


 

 

Premazivanjem 3% sirćetnom kiselinom mozaična slika se vidi mnogo jasnije, polja i kapilari su bolje izraženi i imaju izgled nabubrelosti. 

NORMALNI KOLPOSKOPSKI  NALAZI
Originalni skvamozni epitel(pločasto-slojevit)
Kolumnarni epitel (cilindričan) - Ektopija
Normalna transformaciona zona

ABNORMALNI KOLPOSKOPSKI NALAZ

Aceto-white epitel
Mikropapilaran ili mikrokonvolute
Punktacija
Mozaik
Leukoplakija
Jod negativan epitel
Atipična vaskularizacija

RAZNOVRSNI KOLPOSKOPSKI NALAZI

Mikropapilarna površina ''non aceto-white''
Kondilomi
Inflamacija
Cervicitis
Ovula nabothi
Kolpitis
Cervikalni polip
Atrofija
Laceracija
Ulceracija
Mozaik

Žućkast ton posle premazivanja postaje još izrazitiji, a granice mozaika oštro su odvojene od okolnog tkiva. Premazivanjem lugolovim rastvorom mozaična polja ostaju neobojena, jod-negativna i oštro su ograničena. Mozaično polje može imati i neke varijacije koje se ređe sreću i imaju viši stepen suspektnosti u odnosu na opisane promene. Neobično mozaično polje izdignuto je iznad nivoa okolnog epitela, polja su krupna, nepravilna, kapilarne konture mogu se ukrštati pod različitim uglovima i oštro je ograničeno od okolnog epitela. Staklasto mozaično polje, je takva varijacija kod koje su polja obojena više žućkasto nego beličasto, ima pihtijasto-staklast izgled, uzdignuto je iznad nivoa epitela i mogu se videti otvori žlezda. Kod ovakvog nalaza postoji velika sumnja na maligni proces i takva slika može da bude jedan od ranih znakova karcinoma. Kupasto mozaično polje je veoma redak kolposkopski nalaz u vidu niske kupe sa širokom bazom.

Mozaik

 

Koritasto mozaično polje, viđa se ekstremno retko. Kolposkopski se vide blaga udubljenja u sredini polja, na čijim se uzdignutim ivicama vide tamnocrvene kapilarne granične linije. Invertovano mozaično polje je takođe retka kolposkopska slika. Ima izgled poligonalnih crvenih polja oivičenih belim linijama. Ovaj obrnut odnos boja nalazi se kod reepitelizacije papilarnih erozija. Visoki i široki vrhovi papila ispod tankog novostvorenog skvamoznog epitela, daju sliku polja crvene boje različitog intenziteta, a međuprostori daju sliku belih graničnih linija.Kod svih varijacija mozaičnog polja, postoji sumnja na neki nenormalan proces u tkivu, a naročito su suspektna nepravilna, izdignuta mozaična polja. Za kolposkopsko prosuđivanje mozaičnog polja važna su dva momenta: odnos nivoa i izgled pojedinih mozaičnih polja u okviru celog područja. Ukoliko se pri kolposkopskom pregledu naiđe na mozaična polja, koja su uzdignuta u odnosu na okolinu i nejednake površine i oblika, onda se može pretpostaviti da se radi o mozaiku u čijoj je histološkoj osnovi atipičan epitel. Prilikom kolposkopskih pregleda, mozaično polje daje sliku ograničenih područja na kojima se nalaze niske više ili manje orožane ćelije.

Granice tih polja predstavljaju kapilarne anze. U toku menstrualnog ciklusa mogu se pratiti i promene u izgledu kapilara (napunjenost krvlju, kalibar, pulzacije). Pri proceni kapilarne slike, uvek se mora uzeti u obzir i faktor hormonalnih uticaja, koji varira u raznim fazama menstrualnog ciklusa. Kod mozaika se najčešće radi o epidermizaciji jedne ektopične površine. Zreo skvamozni epitel može pokazivati znake orožavanja, pa je transparentnost smanjena i nastaju bela polja usled refleksije svetlosnih zraka. Ovakav epitel prelazi preko cilindričnog epitela ektopije, prevlači ga i prodire delimično ili potpuno u žlezde. Novostvoreni epitel prekriva ektopije, još nema glikogena, pa je Schillerova proba uglavnom negativna. Opisano formiranje papila ne mora da bude jedina osnova mozaičnog polja. Naročit raspored normalnog, ali na pojedinim mestima zadebljalog epitela, sa pratećim kapilarima može da ima sliku mozaičnog polja.  Frekvencija mozaika je od 4-6% pri kolposkopiji, a indeks maligniteta oko 8%.

© Ginekoloska ordinacija Eterna, 2000-2012. All rights reserved.