Ordinacija
Home
Navigacija
E-mail
RANA DIJAGNOSTIKA - USPESNA TERAPIJA
KONTRACEPCIJA
POLNE BOLESTI 
LASERSKA HIRURGIJA U GINEKOLOGIJI
LABORATORIJSKE ANALIZE
ULTRAZVUK
SAVETI LEKARA
 

:: ETERNA :: Bulevar Kralja Aleksandra 250/V/sprat II  

 

Podaci dostupni na prezentaciji ne mogu, niti teže za tim da budu zamena za lekarski pregled.  Brigu za vlastito zdravlje uvek poverite vašem lekaru.Ova internet prezentacija ce pokusati da citaoce podseti o nekim zlatnim pravilima prevencije polnog zdravlja jer i dalje vazi osnovno pravilo da je bolje spreciti nego leciti.

Pretraga:

"E T E R N A " je pocela  sa radom 03.04.1995. godine. Od pocetka je stavljen akcenat na preventivu i rano otkrivanje oboljenja od posebnog medicinskog znacaja, kao sto su maligne i hronicne nezarazne bolesti


Ginekološka ordinacija: tel (+381 11)  2424 461,  064/ 140 39 25
 


Estetska hirurgija:


 
opsti
 

Veličina i oblik ne utiču na funkciju dojke, ali u društvima poput  našeg, gde su izgled i lepota priznate kao pozitivne vrednosti, nekad je neophodno  zadovoljiti i estetske kriterijume. Dojke predstavljaju značajan deo ženskog tela u biološko-fiziološkom, ali i u psihološkom smislu. Oblik i funkcija odraz su polnog određenja i time dodatno doprinose estetskom, emotivnom i psihičkom identitetu žene. 


 
anamneza

Estetska hirurgija: 


Dojke rastu tokom puberteta pod uticajem hormona. Najvećim delom su sastavljene od žlezdanog i masnog tkiva o čijoj količini i rasporedu zavisi veličina i forma.  Upravo zato u poslednjih tridesetak godina estetska hirurgija dojke (mamaplastika) postala je veoma popularna.


Dojka se sastoji od sledećih struktura : 


 

 
  • kože
  • potkožnog tkiva
  • žlezdanog tkiva (parenhim i stroma)

Na vrhu dojke je bradavica (papilla mammae), izbočina prečnika i visine oko santimetar, kroz koju izlaze izvodni kanali mlečne žlezde. Oko bradavice je kružno pigmentisano područje (areola mammae).Dojku oblikuje žlezdano tkivo mlečne žlezde (glandula mammaria) onsertovano  u vezivnu stromu i obloženo masnim tkivom. Mlečnu žlezdu čini 10 do 20 alveotubuloznih žlezda (lobi glandulae mammariae)od kojih svaka ima izvodni kanal (ductus lactiferi) koji se svaki posebno otvara na bradavici dojke.
Povećanje grudi:


Operacija povećanja grudi pomoću implantata (augmentacijska mamaplastika) primenjuje se od 1962. godine. Više miliona žena se do danas podvrglo zahvatu povećanja grudi pomoću silikonskih implantata.  Operacija povećanja grudi tehnički je relativno jednostavan zahvat i ne zahteva preterano dug oporavak. Praktično posle 7  dana žena se može ponovo uključiti u svakodnevni život. Izgled grudi je prirodan, a implantati se po pravilu ne mogu otkriti. Implantati su građeni od kesice koja je ispunjena želatinoznim ili tečnim sadržajem i  silikonskog su porekla. Osim silikonom ispunjenih implantata, danas se najviše koriste implantati koji u silikonskoj kesici umesto silikonskog gela (želatina), sadrže fiziološki rastvor.
Povećanje grudi:


Fiziološki rastvor je tečnost koja po svojim fizikalnim i biohemijskim karakteristikama odgovara krvi bez krvnih ćelija (eritrocita, leukocita, trombocita). Istražuju se i različite druge supstance kojima bi se mogla ispuniti silikonska kesica implantata, kao što je sojino ulje, bioonkotski gel i dr.  Druge vrste implantata su uglavnom još nedovoljno istražene, u eksperimentalnoj fazi. Silikonski implantati, kao i oni ispunjeni fiziološkim rastvorom, imaju određenih prednosti, ali i nedostataka. Prednosti implantata sa fiziološkim rastvorom  su bolja transparentnost na rtg snimkanju, odnosno mamografiji i potpuna prirodnost fiziološkog rastvora.  Pitanje vrste implantata, isto kao i sve prednosti i mane operacije, potencijalni pacijenti moraju temeljno analizirati u razgovoru sa hirurgom kako bi odluka o zahvatu i izbor implantata bili primereni.
Smanjivanje grudi:


U toku adolescencije,  dojke mogu  narasti do razmera  hipertrofije. Prevelike (hipertrofične) grudi mogu biti simetrične ili asimetrične, a sadrže povećani volumen masnog ili žlezdanog tkiva. Važno je znati da hipertrofija grudi nije patološka pojava, dakle nije bolest, ali može opterećivati ženu fizički i psihički. Problemi poput osećaja nelagodnosti u komunikaciji sa ljudima, linije na koži ramena od naramenica grudnjaka, pognuto držanje, bolovi u krstima, pa čak i deformacija, mogu dostici takve razmere da postoje medicinske indikacije za korekcijom ovog inače estetskog nedostatka. 
Smanjivanje grudi: 


Danas je moguće operativnim zahvatom (redukcionom mamaplastikom) smanjiti veličinu grudi i postići vrlo dobar estetski rezultat, a preporuje se posle završenog rasta. Operacija se tradicionalno izvodi pomoću tzv. reza  sidra (obrnuti "T"). Uključuje smanjenje volumena žlezdanog i masnog tkiva dojke i "skraćivanje" i odstranjenje suvišne kože. U određenim slučajevima moguće je primeniti samo vertikalni rez.  Neposredan oporavak traje u proseku sedam dana, a potpun povratak svim životnim aktivnostima moguć je posle dve do tri nedelje. Od posledica treba spomenuti jedino da laktacija može biti delimično kompromitovana. Konačno, rezultat operacije je trajan i žene su po pravilu zadovoljne rezultatom.

Podizanje grudi:

Izgled grudi može biti narušen posle trudnoće ili kao posledica naglog i opsežnog gubitka telesne težine. U tim slučajevima koža je obično proširena strijama, a grudi iygledaju opušteno. Ovako stanje nije odraz samo rastegnute kože nego je i rezultat smanjenog volumena (involucije) žlezdanog tkiva. Opuštene dojke ne predstavljaju zdravstveni problem. Hirurški zahvat podizanja "opuštenih" dojki (mastopeksija)  je jednostavniji od operacije smanjivanja, a i oporavak je kraći. Stepen opuštenosti dojki može biti veći ili manji zavisno od konstitucije i veličini promene volumena bilo u trudnoći ili posle mršavljenja.  U hirurškom smislu razlikujemo tri stepena opuštenosti (ptoze): blagu, umerenu i veliku. U slučajevima blage ptoze ponekad je moguće primeniti rez samo oko areole (pigmentiranog dela kože oko bradavice). Ako je opuštenost umerena onda uglavnom dolazi u obzir tzv. vertikalni rez - od bradavice vertikalno prema dole. Za rešavanje problema jako opuštenih dojki neophodan je  rez poput sidra, tzv. obrnuti "T" rez.Aktuelne teme : DOJKA


Dojka
Embriologija
Anatomija
Histologija
Fiziologija
Seksualnost
Trudnoca
Laktacija


Aktuelne teme : DOJKA


Higijena
Pravilna ishrana
Pregled dojki
Samopregled dojki
Bolesti dojke
Saveti
Estetska hirurgija
Dijagnostika

Koža dojke je tanka i mobilna. Neposredno ispod nje leži  masno tkivo, koje može da buderazličite debljine, oblaže površni deo žlezdanog tkiva.

 

© Ginekoloska ordinacija Eterna, 2000-2012. All rights reserved.