Ordinacija
Home
Navigacija
E-mail
RANA DIJAGNOSTIKA - USPESNA TERAPIJA
KONTRACEPCIJA
POLNE BOLESTI 
LASERSKA HIRURGIJA U GINEKOLOGIJI
LABORATORIJSKE ANALIZE
ULTRAZVUK
SAVETI LEKARA
 

:: ETERNA :: Bulevar Kralja Aleksandra 250/V/sprat II

 

Podaci dostupni na prezentaciji ne mogu, niti teže za tim da budu zamena za lekarski pregled.  Brigu za vlastito zdravlje uvek poverite vašem lekaru.Ova internet prezentacija ce pokusati da citaoce podseti o nekim zlatnim pravilima prevencije polnog zdravlja jer i dalje vazi osnovno pravilo da je bolje spreciti nego leciti.

Pretraga:

"E T E R N A " je pocela  sa radom 03.04.1995. godine. Od pocetka je stavljen akcenat na preventivu i rano otkrivanje oboljenja od posebnog medicinskog znacaja, kao sto su maligne i hronicne nezarazne bolesti


Ginekološka ordinacija: tel (+381 11)  2424 461,  064/ 140 39 25
 

 
opsti
 

Dojka je simetrični parni organ, smešten na prednjoj strani grudnog koša. Normalnu veličinu dostiže između šesnaeste i devetnaeste godine. Smeštena je između drugog i sedmog rebra,  između lateralne ivice grudne kosti i srednje pazušne linije (regio mammalis).
Koren dojke (radix mammae) se nalazi u području ispod drugog rebra i nastavlja se u trup (corpus mammae).


 
anamneza

Anatomija: 


Dojka je obložena kožom koja u donjem delu čini oštar prevoj, poput žleba (sulcus submammalis) i prelazi u kožu grudnog koša. Osnovni elementi dojke su duktusi, duktuli, lobulusi i alveole. Svi oni su prekriveni svojim epitelom. Postoje razlike između alveolarnog i duktalnog epitela


Dojka se sastoji od sledećih struktura : 


 

 
  • kože
  • potkožnog tkiva
  • žlezdanog tkiva (parenhim i stroma)

Na vrhu dojke je bradavica (papilla mammae), izbočina prečnika i visine oko santimetar, kroz koju izlaze izvodni kanali mlečne žlezde. Oko bradavice je kružno pigmentisano područje (areola mammae).Dojku oblikuje žlezdano tkivo mlečne žlezde (glandula mammaria) onsertovano  u vezivnu stromu i obloženo masnim tkivom. Mlečnu žlezdu čini 10 do 20 alveotubuloznih žlezda (lobi glandulae mammariae)od kojih svaka ima izvodni kanal (ductus lactiferi) koji se svaki posebno otvara na bradavici dojke.lobuli glandulae mammariae


Režnjevi se dele na režnjiće (lobuli glandulae mammariae), podeljene vezivnim pregradama. Zato se mlečna žlezda palpira kao zrnasta tvorevina. Režnjevi i njihovi izvodni kanali poredjani su zrakasto oko bradavice, pa otuda pravilo da svaki rez dojke mora biti radijalan prema bradavici.Arterije dojke


Arterije dojke su ogranci tri arterije: unutrašnje arterije grudnog koša (a. thoracica interna), lateralne a. grudnog koša (a. thoracica lateralis) i međurebarne arterije (aa. intercostales).Medijalni deo dojke snabdeva arterijskom krvlju a. thoracica interna, od koje odlaze  ogranci (rr. perforantes) koji probijaju međurebarne prostore. Od perforantnih grana odlaze ogranci za dojku (rr. mammarii).rami mammarii laterales


Spoljni deo dojke prokrvljen je ograncima a. toracike lateralis (rami mammarii laterales). Duboki deo snabdevaju ogranci interkostalnih arterija (rr. mammarii). Vene dojke čine obilni splet ispod kože, koji započinje oko areole Hallerovim prstenom (plexus venosum areolaris). Vene medijalnog dela dojke ulivaju se u unutrašnje vene grudnog koša (vv. thoracicae internae), a iz lateralnog dela dojke, vensku krv odvode lateralna vena grudnog koša (v. thoracica lateralis) i međurebarne vene (vv. intercostales).Limfni sudovi 


Limfni sudovi dojke nalaze se na površini i u dubini dojke, čineći mreže koje međusobno anastomoziraju. Najveći deo površnih limfnih sudova uliva se u limfne čvorove pazuha (nodi lymphatici axillares). Važno je znati da se neki od potkožnih limfnih sudova ulivaju i u pazušne limfne čvorove suprotne strane, i to  preko limfnih sudova  dojke suprotne strane. Limfa iz bradavice, areole i lateralnog dela dojke uliva se u pazušne limfne čvorove duž donjeg ruba velikog grudnog mišića. Iz lateralnih delova limfne žlezde idu najpre u međurebarne limfne čvorove (nodi lymphatici intercostales), a zatim u pazušne limfne čvorove (nodi lymphatici axillares).

Iz gornjih i dubokih delova dojke limfni sudovi teku uzduž fascije velikog grudnog mišića prema pazuhu. Na tom putu nalaze se grudni limfni čvorovi (nodi lymphatici pectorales). Drugi deo tih sudova probija taj mišić i uliva se u infra i supraklavikularne limfne čvorove. Iz dubokih delova medijalne strane dojke limfni sudovi probijaju međurebarne mišiće i ulivaju se u parasternalne limfne čvorove (nodi lymphatici parasternales). To su jedini limfni sudovi koji potpuno mimoilaze aksilarne limfne čvorove.Pazušni limfni čvorovi, kojih ima 30 do 40, dele se na: limfne čvorove u vrhu pazušne jame (nodi lymphatici apicales), u središtu pazušne jame (nodi lymphatici centrales), duž medijalne strane pazušne vene (nodi lymphatici laterales), duž donjeg ruba velikog grudnog mišića (nodi lymphatici pectorales) i ispred subskapularnog mišića (nodi lymphatici subscapulares).Dojku inervišu međurebreni nervi (nn. intercostales, II do VI). Gornji deo dojke inervišu i ogranci supraklavikularnih nerava koji pripadaju vratnom spletu. U korijumu i potkožju dojke nalaze se Vater-Pacinijeva i Meissnerova čulna tela.Aktuelne teme : DOJKA


Dojka
Embriologija
Anatomija
Histologija
Fiziologija
Seksualnost
Trudnoca
Laktacija


Aktuelne teme : DOJKA


Higijena
Pravilna ishrana
Pregled dojki
Samopregled dojki
Bolesti dojke
Saveti
Estetska hirurgija
Dijagnostika

Koža dojke je tanka i mobilna. Neposredno ispod nje leži  masno tkivo, koje može da bude

 različite debljine, oblaže površni deo žlezdanog tkiva.

 

© Ginekoloska ordinacija Eterna, 2000-2007. All rights reserved.