Ordinacija
Home
Edicije
Navigacija
E-mail
RANA DIJAGNOSTIKA - USPESNA TERAPIJA
KONTRACEPCIJA
POLNE BOLESTI 
LASERSKA HIRURGIJA U GINEKOLOGIJI
LABORATORIJSKE ANALIZE
ULTRAZVUK
SAVETI LEKARA
 

:: ETERNA :: Bulevar Kralja Aleksandra 250/V/sprat II 

 

Podaci dostupni na prezentaciji ne mogu, niti teže za tim da budu zamena za lekarski pregled.  Brigu za vlastito zdravlje uvek poverite vašem lekaru.Ova internet prezentacija ce pokusati da citaoce podseti o nekim zlatnim pravilima prevencije polnog zdravlja jer i dalje vazi osnovno pravilo da je bolje spreciti nego leciti.

Pretraga:

"E T E R N A " je pocela  sa radom 03.04.1995. godine. Od pocetka je stavljen akcenat na preventivu i rano otkrivanje oboljenja od posebnog medicinskog znacaja, kao sto su maligne i hronicne nezarazne bolesti


Ginekološka ordinacija: tel (+381 11)  2424 461,  064/ 140 39 25
 


Opšta anamneza :


 
opsti
 

Posle pozdrava radi naše brze orijentacije, upitati bolesnicu (ili pratioca ako nije u stanju da lično odgovara) radi kakvih tegoba ili razloga se javlja na pregled. Zatim sledi uzimanje generalija:

prezime i ime
mesto i datum rođenja
zanimanje 
bračno stanje 
datum pregleda 
 
anamneza

Ginekološka anamneza: 

A.  oboljenja
 Ličnu
Porodičnu
A. menstruacije
A. dosadašnjih ginekoloških oboljenja 
Anamnezu trudnoće.

A. porođaja

A. pobačaja
Anamneze: :


 

 Verodostojnost navoda proveriti važećim pisanim dokumentima. Ukoliko bolesnica iz bilo kog razloga nije u stanju da o sebi da podatke, uzeti ih od pratioca.

 

Aktuelne teme : Ginekološki pregled


Autor tekstova: Docent Dr. Živko Perišić   

Ginekološki pregled podrazumeva :
Pregled grudi
Pregled abdomena
Ginekološki pregled
Inspekcija i palpacija spoljnih genitalija
Pregled pod spekulumom
Bimanuelni pregled
Kolposkopski pregled

Na ginekološki pregled treba otići:
posle prvog polnog iskustva,
ako imate 18 godina i više, a nikada niste bili na pregledu,
ako imate 16 godina a niste dobili prvu menstruaciju,
radi poremećaja i neredovnog menstruacionog ciklusa,
zbog obilnih i bolnih menstruacija,
zbog izostanka menstruacije,
pri pojavi jakih bolova u donjem delu stomaka koji nisu povezani sa menstruacijom,
zbog neuobičajenog i pojačanog vaginalnog sekreta,
kod pojave ranica, mehurića, bradavica ili izraslina na vulvi,
ako se javi osetljivost, toplota i/ili svrab u području spoljasnjeg dela polnog organa,
ako se jave bolovi i/ili pečenje pri mokrenju,
ako se jave bolovi, osetljivost ili krvarenje pri polnom odnosu,
po pojavi otvrdlina u dojci,
pri pojavi sekreta iz bradavice dojke,
odmah posle prisilnog polnog odnosa (silovanja, incesta),
radi primene kontracepcije,
radi željene trudnoće ili zbog neplanirane trudnoće,
radi informisanja.


Ginekološki pregled:

 • Bolesnicu obavezno obnažiti do rebarnih lukova. 

 • Učiniti inspekciju prednjeg trbušnog zida sa opisom Mons Veneris-a tipa kosmatosti i njene obimnosti (normohiperea ili hipotrihoze). 

 • Opisati konkretno svojim rečima, samo ono sto se stvarno uočava. 

 • Izvršiti površnu i duboku palpaciju, a po potrebi i perkusiju i auskultaciju.

Odmah zatim prelazimo na:
Status Gyneacologicum:


Inspekcija spoljnih genitalnih organa se izvodi obuhvatajući sve njihove delove, ne zaboravljajući kod devica i nerotkinja himen, kod rotki introitus vagine sa himenalnim karunkulama uz ostale promene koje se uočavaju. Kod devica se dalje nastavlja ispitivanje rektalnim pregledom – digitalno, a kod ostalih pregled se nastavlja  inspekcijom vagine i grlića materice uz pomoć spekuluma. Ginekološki pregled počinje inspekcijom vulve pri čemu se pacijentkinja nalazi u ležećem ginekološkom položaju.

Inspekcija i palpacija spoljnih genitalija:


Pregled počinje od mons pubisa, preko klitorisa, velikih i malih polnih usana, sve do međice (perineuma), udubljenja sa unutrašnje strane međice – fossa navicularis, zatim himenalni nabori (caruncula hymenalis), spoljni otvor uretre (orificio urethrae ext.) sa jedva vidljivim otvorima parauretralnih žlezda. Ispod međice obavezno treba pregledati perianalnu regiju i sakralni predeo obzirom na moguće inflamatorne i tumorske promene.

 
Pregled pod spekulumom

Po izvršenoj inspekciji vulve, radi se pregled pod spekulumom. Spekulum se uzima u desnu ruku između kažiprsta i srednjeg prsta, okreće se za 90 stepeni, polako se unosi u vaginu, rotira na dole, i kada se dođe do grlića materice spekulum se širi tako da ceo grlić materice bude između gornje i donje kašike spekuluma. Pregled pod spekulumom podrazumeva inspekciju vagine i grlića materice. Da bi se podvukao značaj pregleda pod spekulumom, stari profesori su svoja predavanja često počinjali rečenicom: ''Ginekološki pregled počinje spekulumom''.

Pregled pod spekulumom

Međutim, razvojem kolposkopije i rane detekcije karcinoma grlića materice poslednjih decenija, proizišao je mnogo veći značaj kolposkopije i citologije. Naime, običnim pregledom pod spekulumom mogu se uočiti samo uznapredovale maligne promene grlića materice i vagine, a sve benigne i premaligne lezije mogu se izdiferencirati samo kolposkopskim, citološkim i eventualno histopatološkim pregledom. Spekulum se pre uvođenja obavezno ovlaži u dezinfekcionom rastvoru radi lakše insertacije izuzev kada se želi uzeti bris za kulturu sekreta ili nativan preparat. Naravno spekulum je već pre upotrebe sterilisan.  Pregled spekulumom počinje nežnim stavljanjem spekuluma u vaginu i fiksiranjem grlića materice u vidnom polju.

Uz pomoć veštačkog svetla vrši se inspekcija grlića materice, svodova i zidova vagine, radi dijagnostike klinički vidljivih lezija.Vaginalni spekulum najčešće se sastoji iz donje i gornje ''kašike'', koje su pri bazi spojene zglobom, a na donjoj se nalazi držač sa otvorom, kroz koji se provuče navoj radi fiksiranja otvorenog spekuluma, kako bi ginekolog imao ''slobodne''  ruke pri pregledu i eventualnoj intervenciji. Spekulumi se izrađuju u raznim dimenzijama i materijalima (najčešće prohrom čelik, a u poslednje vreme sve češće i medicinska plastika. Po insertaciji spekuluma u vaginu, obavezno bi na prvom pregledu trebalo uraditi kolposkopski i citološki pregled. Ove preglede treba  ponavljati jednom godišnje ukoliko na epitelu grlića materice i vagine nema nikakvih promena, a ukoliko one postoje sprovodi se detaljnija dijagnostika i adekvatno lečenje.
Bimanuelni pregled


Po završenom pregledu pod spekulumom i urađenoj kolposkopiji pristupamo bimanuelnom pregledu. Ruka koja pregleda iznutra je sa navučenom sterilnom gumenom ili PVC rukavicom. On se obavlja tako što se desna noga podigne na stepenik, lakat desne ruke se nasloni na koleno i sa kažiprstom i srednjim prstom se počinje bimanuelni pregled (palac se nalazi u opoziciji a domali i mali prst su povijeni). Grlić materice se fiksira između kažiprsta i srednjeg prsta, podigne se materica, a spoljnom rukom se palpira telo materice.  

Bimanuelni pregled


Unutrašnjom rukom palpira se dužina i oblik  grlića materice, njegova konzistencija, pokretljivost i bolna osetljivost. Kod devojaka i žena koje nisu rađale, grlić materice je koničan, dužine oko 1,5 cm, vaginalni deo grlića je pokretan, čvrst i neosetljiv. Telo materice je uglavnom u anteverziji i fleksiji, veličine kokošijeg jajeta (kod žena koje su rađale je veličine guščjeg jajeta), čvrsto, glatko, pokretno i neosetljivo. Ponekad je materica u retrofleksiji, okrenuta prema nazad.  

 


Po izvršenom pregledu materice, pregledaju se adneksa. Kažiprst i srednji prst unutrašnje ruke treba nežno da skliznu u levi forniks vagine a spoljnom rukom palpiramu se leva adneksa. Uobičajeno se adneksa ne palpiraju, ukoliko ne postoje cistični, inflamatorni ili tumorski procesi. Normalan nalaz za adneksa je da su slobodna i neosetljiva. Na isti način palpiramo i desna adneksa. Istovremeno, srednjim prstom se palpira Douglasov prostor (cavum Douglasi) koji je normalno neosetljiv i ne ispupčava.  

 • Vagina: opisuje se prolaznost, dubina, elastičnost, glatkoća zidova i stanje svodova.

 • Portio vaginalis uteri: oblik i dužina, glatkoća, konzistencija i gde vrhom gleda.

 • Oriff. ext.uteri: okrugao, poprečan, nepravilan, otvoren, zatvoren.

 • Corpus uteri: pozicija ( AVF, RVF, ili drugo), oblik, veličina, površina, konzistencija, pokretljivost i osetljivost.

 • Adnexa: (pluralia tantum adnexa - adnexorum): leva i desna su fiziološki neopipljiva, tj. slobodna i neosetljiva.

 • Parametrija: fiziološki neopipljiva, bočna, prednja i zadnja, tj. slobodna i neosetljiva.

 • Cavum Douglasi: opipava se kroz zadnji svod vagine, fiziološki prazan i neosetljiv.  

 

© Ginekoloska ordinacija Eterna, 2000-2012. All rights reserved.