Ordinacija
Home
Navigacija
E-mail
RANA DIJAGNOSTIKA - USPESNA TERAPIJA
KONTRACEPCIJA
POLNE BOLESTI 
LASERSKA HIRURGIJA U GINEKOLOGIJI
LABORATORIJSKE ANALIZE
ULTRAZVUK
SAVETI LEKARA
 

:: ETERNA :: Bulevar Kralja Aleksandra 250/V/sprat II

 

Podaci dostupni na prezentaciji ne mogu, niti teže za tim da budu zamena za lekarski pregled.  Brigu za vlastito zdravlje uvek poverite vašem lekaru.Ova internet prezentacija ce pokusati da citaoce podseti o nekim zlatnim pravilima prevencije polnog zdravlja jer i dalje vazi osnovno pravilo da je bolje spreciti nego leciti.

Pretraga:

"E T E R N A " je pocela  sa radom 03.04.1995. godine. Od pocetka je stavljen akcenat na preventivu i rano otkrivanje oboljenja od posebnog medicinskog znacaja, kao sto su maligne i hronicne nezarazne bolesti


Ginekološka ordinacija: tel (+381 11)  2424 461,  064/ 140 39 25
 

 
opsti
 

U detinjstvi mlečna žlezda je rudimentisana. Do puberteta nema razlike između muške i ženske dojke. Ženska dojka dalje prolazi kroz 4 funkcionalna stadijuma, a muška dojka se dalje ne razvija. To su period menarhe, menstruacioni ciklus, promene u trudnoći i  laktaciji i promene u menopauzi.


 
anamneza

Fiziologija 


U periodu menarhe i puberteta, dojka se razvija i u celosti formira, kao deo reproduktivnog sistema. Kao endokrino zavistan organ, dojka je pod kontrolom neuroendokrinog sistema. Neuroendokrini sistem je organizovan po hijerarhijskom principu, sa hipotalamusom kao najvišim centrom. 


GnRH : 


 

 

Putem rilizing hormona (drugačije se zove GnRH) hipotalamus dovodi do sekrecije gonadotropnih hormona prednjeg režnja hipofize. 

Gonadotropini ( FSH i LH ) vrše stimulaciju ovarijuma i započinju sekreciju estrogena sa karakterističnim ritmičnim varijacijama. Ove ritmične ciklične varijacije ovarijalnih hormona (estrogen i progesteron) traju prosečno 28 dana i čine  menstrualni ciklus.Sekrecija estrogena se vrši u folikulu tokom folikularne faze i u žutom telu tokom luteinizirajuće faze menstrualnog ciklusa. Folikularna faza prosečno traje 14 dana, maksimum estrogenske sekrecije nastaje pred ovulaciju. Nakon ovulacije nastaje luteinska faza, koja traje 14 dana, a corpus luteum funkcioniše kao privremena endokrina  žlezda i luči progesteron i estrogene. Nivo progesterona raste tokom luteinske faze, ostaje visok 7 dana, a zatim pada na niske vrednosti zajedno sa nivoom estrogena.Sekrecija estrogena se vrši još i u placenti i kori nadbubrežne žlezde.Estrogeni


Postoje 3 vrste estrogena, a estradiol je glavni estrogeni hormon i luči se u najvećoj količini. On dovodi do proliferacije endometrijuma, a na dojkama daje sledeće efekte: proliferaciju laktiformnih kanalića, njihovo umnožavanje, povećavanje kalibra, kao i epitelijalnu proliferaciju.Stroma


U stromi nastaje retencija vode u vezivnom tkivu, koje se transformiše u muko-edematoznu supstancu i sadrži albumin, te može da bude organizovan i hijalinizovan. Retencija vode nastaje dejstvom estrogena na povećanje kapilarne permeabilnosti krvnih sudova dojke. Mehanizam ovog procesa ni do danas nije razjašnjen, ali najverovatnije nastaje putem oslobađanja histamina ili prostaglandinskim efektom. Progesteron


Progesteron se luči u žutom telu, placenti i kori nadbubrežne žlezde. Dovodi do sekretorne transformacije endometrijuma i smanjuje kontraktilnost miometrijuma. U dojci dovodi do proliferacije žlezdanih acinusa i priprema dojku za laktaciju. Inhibira dalju proliferaciju laktiformih kanalića, a na stromu deluje suprotno estrogenu, odnosno ima diutretički efekat.laktacija 


U toku trudnoće  pod uticajem velike količine placentnog progesterona i estrogena povećavaju se i umnožavaju žlezdani elementi dojke na račun vezivnog tkiva. Sekrecija mleka počinje 2 do 3 dana nakon porođaja pod dejstvom prolaktina. Nakon završene laktacije nastupa regresija žlezdanih elementa uz umnožavanje veziva i masnog tkiva.

U klimakterijumu smanjenjem sekrecije estrogena otpočinju involutivne promene u dojci. Lobulusi skoro nestaju fibroziranjem. Hijalinizacijom strome lobula, lobus na kraju predstavlja ovoidnu, bezstrukturnu hijalionu masu. Vezivno tkivo iščezava i biva zamenjeno masnim tkivom, koje podleže metaplaziji i uvećava se. Dojka postaje atrofična. Znaci involucije nastaju i na drugim reproduktivnim organima. Nakon menopauze najveći deo estrogena se stvara perifernom konverzijom iz androgenih prekursora poreklom iz nadbubrežne žlezde .Hormoni koji nisu direktno vezani za dojku kao seksualni organ su kortizol, tireoidni hormon i hormon rasta. Svi oni se nalaze u endorkinom miljeu za vreme i posle trudnoće. Oni sinergično deluju kako u proliferacionom tako i u sekretornom delu. Ono što je od posebnog interesa, je da su alveolarne ćelije posebno receptorski zavisne i na njih estrogeni najviše deluju. Neophodna je priprema ostalih hormona, pre svega tireoidnog hormona i hormona rasta da bi se ostvario efekat estrogena, progesterona i prolaktina. Mislilo se da su estrogeni najzaslužniji za sve proliferativne procese u žlezdanom tkivu, međutim, nađeno je da je jača proliferacija u duktalnom tkivu i u velikim i u malim duktusima u drugoj fazi ciklusa kada pored estradiola ima dosta progesterona. Izgleda da progesteron nema dejstvo na alveolarni epitel. Ovo je značajno za menopauzu i davanje progesterona u menopauzi.Aktuelne teme : DOJKA


Dojka
Embriologija
Anatomija
Histologija
Fiziologija
Seksualnost
Trudnoca
Laktacija


Aktuelne teme : DOJKA


Higijena
Pravilna ishrana
Pregled dojki
Samopregled dojki
Bolesti dojke
Saveti
Estetska hirurgija
Dijagnostika

Koža dojke je tanka i mobilna. Neposredno ispod nje leži  masno tkivo, koje može da bude

 r

 

© Ginekoloska ordinacija Eterna, 2000-2012. All rights reserved.